SLÄKTFORSKNING FAMILJEBLAD

Till antavla
MANNEN  
Namn: Carl Johan Forsberg
Födelsedatum och ort: 1804-08-16 N Sandsjö, Kronoberg. Ingen födelsebok finns för perioden. Källa husförhörslängderna.
Yrke, ev annan information: Klensmed, spiksmed.
Spiksmeder:
Speciellt skrå som arbetade med att tillverka spik. En duktig spiksmed kunde tillverka 22 000 spikar på en vecka på 1800-talet.
Klensmeder:
kunde arbeta vid de stora järnverken med att tillverka småsaker som gångjärn, lås, liar, knivar och de kunde även reparera t ex verktyg och åkdon. Ofta var det arbeten som utfördes vid sidan om det ordinarie arbetet för att dryga ut den ofta dåliga lönen.
Dödsdatum och ort: 1877-10-23 i Timsfors, Markaryd av ålderdom. (Dödbok GID 100007.43.47100)
Mannens fader:  Johan Svensson Forsberg
Mannens moder: Chatarina Svensdotter
Andra hustrur till mannen:  
HUSTRUN  
Namn: Maria Catharina Hellberg
Födelsedatum och ort: 1806-05-31 i Tornefors, Pajala. REF GID 1989.15.79200
I flera husförhörslängder står att hon är född i Finland. Detta kan nog tillskrivas det oklara läget under kriget mellan Sverige och Ryssland som avslutades 1809. Förhandlingar om var gränsen skulle gå pågick under hennes första levnadsår. Ryssarna hävdade att gränsen skulle gå utmed Kalix älv, men det blev till slut den nuvarande sträckningen utmed Muonio- och Torne älvar. Men Sverige förlorade ju i stort sett hela Finland till Ryssland.
En berättelse om familjens liv har nedtecknats av min kusin Sven Ekdahl efter moster Hildas minnesanteckningar.
 
Yrke, ev annan information:  
Dödsdatum och ort: 1881-04-03 av slag i Traryd (Trakeryd) (GID 100007.57.41600). Enligt husförhörslängd 1881 var det 1881-03-27. 
Hustruns fader: Hellberg Nils
Hustruns moder: Lindqvist Maria
Andra män till hustrun:  
   
Vigseldatum och ort: 1828-01-01 i Klavreströms bruk, Nottebäck, Kronoberg.
REF GID 459.32.90700

 

BARN
  Kön Namn och födelsedatum och ort Anm
m Gustaf Wilhelm 1828-08-16 Nottebäck
m  Carl Eric  1833-03-27 i Målilla  
m  Nils Johan August 1835-10-27 i Kärda  Adopterades av morbrodern Eric Hellberg och tog namnet Hellberg 1855.
f Maria Sofia 1839-01-26 i Kärda Innebrända 1845 REF GID 84.20.38800
f Carolina Charlotta 1842-01-21 i Klafreström
  m Frans Oscar 1844-08-31 i Carlstorp  
  m Otto Conrad 1847-11-30 i Carlstorp  
       
 

 

BOSTÄLLEN

Boställe/adress och tid

Anm

Carl Johan Forsberg och hans familjs sorgliga öde.

Carl Johan arbetar vid Klafreströms bruk i Nottebäck som spiksmed. Här träffar han Maria Hellberg, som tillsammans med sin familj har färdats från Pajala via Lögdö i Medelpad och Stockholm till Nottebäck. Marias far Nils Hellberg arbetar också på bruket. Han är jerngjutare. Carl-Johan med familj flyttar till Åminne bruk i Kärda. 1836 flyttar de till Gyllenfors bruk i Anderstorp. Där stannar de i två år och är tillbaks till Åminne igen 1838. Sonen Nils är då bara tre år. 1839 finns familjen kvar där, men flyttar 1840 till Nottebäck igen.

Bara sonen Nils är nu kvar i Åminne. Han heter Nils Johan August och blir kvar hos sin morbror. 1855 blir han fosterson hos sin morbroder Eric Hellberg och byter namn till Hellberg. 1839 föds Maria Sofia och 1842 föds ytterligare ett barn i den Forsbergska familjen. Det är Carolina Charlotta. Man flyttar igen 1843, nu till Pauliströms bruk i Carlstorp  Där stannar de till 1849. Här föds Frans Oscar och Otto Conrad. 

Maria Sofia och Carolina Charlotta blir innebrända i en vådbrand den 25 jan 1845 bara 6 resp 3 år gamla. Familjen flyttar till Åseda 1849. Flyttningsbetyget finns bevarat. Maria får goda vitsord, men Carl Johan anses av prästen vara för begiven på starka drycker. Familjen bor i Sandsjöryd skattegård. Här finns de fyra barnen: Carl Eric, Frans Oscar, Otto Conrad och äldste sonen Gustaf Wilhelm som snart flyttar hemifrån. Han flyttar till Stockholm 1852. Men familjen flyttar snart igen nu till Markaryd den 27/3 1855. Kyrkböckerna i Markaryd förstördes vid 2 bränder 1851 och 1877. Husförhören saknas för åren 1838 till 1870. 1871 återfinns familjen i Timsfors.

Sonen Frans Oscar är nu folkskollärare. Flyttar hemifrån till Tånneryds skolhus i Tånneryds Westregård. Han studerar också på "Seminarium". Gifter sig 1892-11-08 med Anna Mathilda Englund född 1856-12-24 i Götheryd. Otto Conrad finns hos föräldrarna än så länge. 1877 har alla barnen flyttat hemifrån.

Carl Johan dör 1877-10-23 och Maria Catharina flyttar 1878 till Trakeryd (Traryd) där sonen Frans Oscar nu är organist och folkskollärare. Hon får bo hos honom till sin död 1881-03-27. Frans Oscar har nu 5 barn: Nancy Maria Elisabeth, Hedvig Ulrika Euphemia, Agnes Anna Charlott, Oscar Hjalmar Eugene, Agnes Ulrika Seraphia.  Agnes Anna Charlott dör i kikhosta 1882-02-16 och Hedvig Ulrika Euphemia dör i scharlakansfeber 1883-09-04.  Ytterligare tre barn föds: Hubert Ossian Theodor, Karl Hilding Richard, Fritz Hugo Rudolph.

Men Frans Oscar dör i böld och blodförgiftning på Ljungby lasarett 1892-11-08. Hustrun Anna Mathilda flyttar 1894 till Skafta Norregård med  barnen utom Nancy som flyttar hemifrån till Förkärla i Blekinge. Hon är 19 år och kanske gifter hon sig. Oscar och Nancy blir 1895 14 respektive 12 år gamla fosterbarn hos den nye organisten och folkskolläraren Karl August Ekbladh. De kommer att bo i skolhuset. Hubert blir fosterbarn samma år hos Peter Nilsson i Skafta Nilsagård. Han är Baptist. Karl Hilding flyttar till Markaryd. Han är bara 6 år gammal, han blir troligen också fosterbarn.

Mamman Anna Matilda Forsberg född 1856-12-24 dör nu 1895-05-20 bara 39 år gammal i magkräfta.

Varför lämnades Nils Johan August, min farmors far, bort?

Kanske ligger förklaringen i prästens omdöme om Carl Johans dryckesvanor? Det myckna flyttandet tyder också på ett ganska oroligt och oordnat liv. Men att Eric Hellberg och hans hustru Maria Nilsdotter som tog hand om och "adopterade" pojken inte hade några egna barn hade säkert också stor inverkan.

 

 
ÖVRIG INFORMATION, FOTON, REFERENSER MM
Åminne Bruk. REF GID 1168.10.61700

Klafreströms Bruk REF GID 459.19.107100

Sandsjöryd Skattegård REF GID 206.1.15200

Åminne Bruk REF GID 1168.14.57200

REF GID 206.2.87000

Texten uppe till höger lyder: "skrifven som Smeddräng hos Moberg pag. 559 förser sig med Råd" (Detta betyder att han är självförsörjande.)

REF GID 830.14.7600

 

REFERENSER I GENLINE

HSF Kärda 1829-1838 GID 1168.10.43700 HSF Karlstorp 1848-1854 GID 84.13.48800
HSF Kärda 1829-1838 GID 1186.10.61700 Inflyttning Åseda 1849-1852 GID 206.19.79300 och 79400
HSF Anderstorp1831-1841 GID 974.5.3800 Dödbok, Karlstorp 1845-1860 GID 84.20. 388
HSF Nottebäck 1836-1843 GID 459.19.107100 HSF Åseda 1851-1855 GID 206.2.87000
HSF Kärda 1839-1845 GID 1168.11.86900 och 104500 HSF Markaryd 1871-1876 GID 830.14.7600
HSF  Nottebäck1844-1850 GID 459.22.24900 HSF Markaryd 1877-1881 GID 830.16.73400
HSF Kärda 1845-1855 GID 1186.13.33200 HSF Traryd 1884-1892 GID 851.28.53900
HSF Kärda 1855-1861 GID 1186.14.57200  
HSF Kärda 1855-1861 GID 1168.14.56900  
Födde Carl Eric i Mållilla GID.115.17.90700  
Utflyttade Nottebäck 1841- 1846. GID 459.27.9100  

Kungar som regerade i Sverige under denna tid: