SLÄKTFORSKNING FAMILJEBLAD

 Till antavla
MANNEN
Efternamn och förnamn  Jönsson Nils
Födelsedatum och ort  1748-08-27 i Voxtorp, Jönk län.
Yrke, ev annan information Frälsebonde.
Frälsebonde, bonde som brukade ett frälsehemman. Det vill säga en bonde som arrenderade en gård ägd av någon inom adeln. Till skillnad från skatte- och kronobönder saknade frälsebönder rösträtt till riksdagen. Källa: Wikipedia). Lilla Björkekulla hör till  Lundboholms säteri.
Dödsdatum och ort Har ej hittats i dödboken för Dannäs. Finns med på husförhörslängd  1821-1825. Finns också med 1826-1828, se nedan. Men på 1828-1834, är han överkorsad. Varför finns han inte med i dödboken? Har troligen dött 1827-1828.

Mannens fader  
Mannens moder  
Andra hustrur till mannen  
HUSTRUN
Efternamn och förnamn  Olofsdotter Elin
Födelsedatum och ort  1737-10-04 i Voxtorp, Jönk län.
Yrke, ev annan information  
Dödsdatum och ort 1810-10-01
REF GID 216.13.63100

Hustruns fader Olof Assarsson

 
Hustruns moder  
Andra män till hustrun Måns

 

 
Vigseldatum och ort  
BARN
  Kön Förnamn Efternamn Födelsedatum Födelseort
  Martha 1776-03-01 i Voxtorp  
2   Jöns    1780-05-12 i Voxtorp  


Detta är Lilla Björkekulla i Voxtorp. Både huset, byggt i mitten på 1700-talet samt visthuset bredvid är från gården Lilla Björkkulla. Sannolikt är Elin Olofsdotter född där, åtminstone är hon uppvuxen där. Detta framgår av mantalslängderna. Hennes bror Nils med familj bodde kvar sedan Nils och Elin flyttat till Dannäs. Elin var gift en gång innan. Vet ej om det fanns barn. (Källa Veronica Kronhamn)
Norra Ingemarstorp 1805-1809

REF GID 216.4.21300 HSF 1805-1811

Flyttar till Lilla Skreberg, Dannäs 1809

REF GID 216.4.20600 HSF 1805-1811
 

BOSTÄDER, ADRESSER
Adress Inflyttningsdatum Utflyttningsdatum
Lilla Björkekulla Voxtorp.

1774 kom drängen Nils till Lilla Björkekulla och gifte sig med änkan Elin senare. 1799
Norra Ingemarstorp. Sonen Jöns tar över gården 1805, han är då 25 år. Nils är
57 år. I mantalslängder för åren 1806-1809 anges han som sjuk.

Karta från mätning 1721 av Ingemarstorp. (Det är ju förstås innan Nils hade gården).

Familjen finns på N Ingemarstorp 1799-1804 enl. hsfl 216.3.12600. Flyttar troligen in 1799. Finns ej på tidigare hsfh 1789-1793 resp 1794-1798. 1809
Lilla Skreberg Dannäs. Sonen Jöns brukar gården. Nils anges som sjuk 1810-1811, bräcklig 1814-1817, sängliggande 1818-1820.
Karta från Laga skifte 1834 av inägor till Stora och Lilla Skreberg.
1809  
ÖVRIG INFORMATION, FOTON, REFERENSER MM
Referenser i Genline
 
GID 216.4.21300 HSF 1805-1811
GID 216.4.20600 HSF 1805-1811
GID 216.4.27300 HSF 1805-1820 (1814-1820)
GID 216.3.12600 HSF 1788-1805 (1799-1805)
GID 216.5.50200 HSF 1821-1834(1828-1834) Den senaste uppgiften om Nils Jönsson. Han är överkorsad vilket tyder på att han dött före 1828.
 

Kungar som regerade i Sverige under denna tid: