SLÄKTFORSKNING FAMILJEBLAD

Till antavla
MANNEN
Efternamn Larsson
Förnamn Bengt
Födelsedatum och ort 1791-11-27  i Sånnebo, Bredaryd. REF GID 1072.9.106300
Yrke, ev annan information Torpare och Tjenstedräng.
Dödsdatum och ort 1846-06-08
REF GID 216.14.69100

Se bouppteckning.

Mannens fader Lars Andersson 1744
Mannens moder Brita Bengtsdotter 1754
Andra hustrur till mannen  
HUSTRUN
Efternamn Petersdotter
Förnamn Stina
Födelsedatum och ort 1797-12-27 i Fästampen, Böke Dannäs
REF GID 216.13.56100
Yrke, ev annan information  
Dödsdatum och ort 1873-08-20 av bröstlidande på Ingemarstorp (Fällan) 75 år och 7 månader gammal.
Hustruns fader Bökman Peter
Hustruns moder Pehrsdotter Kierstin
Andra män till hustrun  
 
Vigseldatum och ort 1819-04-03 "Tjenstedrängen" gifter sig.
REF GID 216.13.52800

 

BARN
  Kön Förnamn Efternamn Födelsedatum Födelseort
1  m Anders Bengtsson 1819-04-24 Fällan, Dannäs
2  f Catharina Bengtsdotter 1821-06-04 Fällan, Dannäs
m Peter Bengtsson 1824-02-12 Fällan, Dannäs
m Emanuel Bengtsson 1828-03-02 Fällan, Dannäs
5 m Lars Bengtsson 1830-12-09 Fällan, Dannäs
6 f Anna Britta Bengtsdotter 1835-02-02 Fällan, Dannäs
7 f Johanna Bengtsdotter 1839-06-24 Fällan, Dannäs
8 f Stina Kajsa Bengtsdotter 1843-06-14 Fällan, Dannäs
REF GID 216.5.34500

 

REF GID 216.7.69200

BOSTÄDER, ADRESSER
Adress Inflyttningsdatum Utflyttningsdatum
Torpet Fällan Dannäs    
ÖVRIG INFORMATION, FOTON, REFERENSER MM
Utredning av Bengt Larssons härkomst.
Bengt Larsson uppges vara född 1791-03-06 i följande dokument:
Enl. hsfl 1814-1820 finns paret på Qvarnagård. (GID 216.4.30500) och Bengt Larsson flyttar till Liljenäs 1818. (GID 216.4.26400). Angiven födelsedatum 1791-03-06.
Enl hsfl 1816-1822 finns Bengt Larsson på Liljenäs säteri i Torskinge. Han uppges komma från Bolmsö och flyttar till Dannäs 1819 (Han gifter sig samma år)
. Angiven födelsedatum 1791-03-06.
Enligt hsfl finns familjen på torpet Fällan åren 1821-1825. Angiven födelsedatum 1791-03-06.
Enligt hsfl 1842-1845 finns familjen på torpet Fällan. Bengt dör emellertid 1846
.

Enligt Dannäs dödbok 1846 (GID 216.14.69100) dör Bengt Larsson den 8 juni 55 år och 5 dagar gammal, vilket motsvarar ett födelse datum 1791-06-03. Alltså omkastade siffror för månad och dag. I husförhörslängder kan dag och månad vara olika placerade, men man kan jämföra med andra personers uppgifter, vilket då kan utesluta det ena alternativet. Man kan jämföra med hustrun Stina Petersdotter som är född den 24/12.

Var föddes Bengt Larsson?  (Se separat utredning)
Tidigare forskning, som härrör från det som Torsten Petersson hade låtit göra anger födelsen till  1791-07-30 i V Väre, Södra Unnaryd, Jönköpings län. Detta har tidigare godtagits men ifrågasatts på senare tid. I stället har en annan Bengt Larsson föreslagits som är född i Sånnebo i Bredaryd 1791-11-27 och senare flyttat till Råmnaköp i Hånger. Med hänsyn till att ingen av dessa stämmer med födelsedatum, och ingen direkt koppling har kunnat göras, har jag ansett att frågan om Bengt Larssons födelse och föräldrar varit olöst. Uppgiften att han skulle komma från Bolmsö har inte kunnat bekräftas, jag har sökt igenom alla 389 sidorna utan att finna honom.
Emellertid kan alternativet med Södra Unnaryd uteslutas då jag har kunnat följa denne Bengt Larsson fram till år 1817 då han är i Simmarydsnäs, Jälluntofta. Han kan inte rimligtvis samtidigt ha varit där och i Ystebo och Qvarnagård i Dannäs.

Följande födelseböcker för 1791 har sökts igenom: Dannäs, Bredaryd Åhs, Hånger, Södra Unnaryd och Forsheda. I Bredaryd har endast den som är född 27 nov. hittats. I Hånger saknas födelsebok för året 1791. I Södra Unnaryd har hittats endast den som tidigare omnämnts och är född 6 aug.

Eftersom inte något annat rimligt alternativ finns anser jag att Sånnebo i Bredaryd är den rätta födelseplatsen! Men kanske sista ordet inte är sagt i denna fråga.

I Bouppteckningen uppges att de omyndiga barnens närmaste frände är farbrodern (barnens) Daniel Pettersson i Nordlid i Åhs socken samt farbrodern Karl Kry i Ekholmen Åhs socken.
Daniel Pettersson är född i Åhs 17920609 och föräldrar är Petter Lorentsson och Karin Abrahamsdotter i Bökullen. GID 1150.5.5700.
Karl Kry (född Andersson) är född i Torskinge 17890814 och föräldrar är Anders Jacobsson och Elsa Carlsdotter i Fugutorpet? GID 241.10.71500.

Daniel Pettersson och Karl Kry är inte bröder med Bengt Larsson, men det visar sig att båda är gifta med systrar till Bengt och på så vis "farbröder" till barnen. Systrarna heter Anna och Kerstin Larsdotter.
Genom bouppteckningens uppgifter kan vi säga med full säkerhet att Bengt Larsson är född i Bredaryd 1791-11-27.


 

Kungar som regerade i Sverige under denna tid: