SLÄKTFORSKNING FAMILJEBLAD

Till antavla
MANNEN  
Namn Andreas Månsson
Födelsedatum och ort 1791-12-10. Inflyttade till Kärda från Värnamo 1815-04-22 enligt Kärda inflyttningslängd GID 1168.6.95400, samma dag som lysningen gjordes. 1809-1813 var Andreas dräng på Hjelshammar Norregård i Värnamo enligt mantalslängderna. Han är troligen inte född i Kärda som de tidigare uppgifterna har angett. Finns ej i Kärda födelsebok.
Kyrkböckerna i Värnamo pastorat förstördes vid en brand i prästgården 1869. Om denna olycka berättas följande: Prästens piga stod vid spisen och stekte fläsk, när drängen ropade att kon skulle kalva. Pigan sprang till hjälp, men under tiden kom elden lös och både prästgården och kyrkböckerna blev lågornas rov. Den enda av längderna som inte förstördes, var husförhörslängden, som förts sedan 1861. Även Östbo häradsrätts arkiv brann 1835. På grund av detta har inte Andreas födelse och föräldrar kunnat spåras.
Yrke, ev annan information Torpare, dräng och enligt vigselboken är han tillträdande Frälse Landtbonde på Wallerstad
Dödsdatum och ort 1877-10-11 i Skogsdahl, Kärda. 100006.73.31500.
Mannens fader  
Mannens moder  
Andra hustrur till mannen  
HUSTRUN  
Namn Chatarina Nilsdotter
Födelsedatum och ort 1785-06-15. Inflyttar från Värnamo 1804 enligt HSFL Kärda, A1:5 sid. 287  1788-1807. GID 1168.5.83900. Hon är troligen inte heller född i Kärda. Ej funnen i födelseboken.
Yrke, ev annan information  
Dödsdatum och ort 1864-12-13 i Södra Fållan, Kärda. REF GID 100006.34.48800
Hustruns fader  
Hustruns moder  
Andra män till hustrun Bengtsson Daniel (född 1779-12-24 dör 1814-03-18 av kolik), brukare av Wallersta Storegård, Wallersta herrgård. Far till barnen
Anna-Stina och Bengt. Fadern Bengt Danielsson född 1736 var tidigare brukare av Storegården.
REF GID 1168.19.32300
   
Vigseldatum och ort 1815-05-14 i Kärda REF 1168.19.28400. Andreas kommer från Hjelshammar Wernamo.

 

BARN
  Kön

Namn, födelsedatum och ort

Anm

f Anna-Stina 1806-09-03 Wallersta Danielsdotter
m Bengt 1809-07-16 Wallersta Danielsson
  Maja- Lisa 1816-07-14 Kärda Andreasdotter
  Märtha 1818-07-12 Kärda Andreasdotter. Faddrar vid dopet var: controlleur Lars Melin, Dr Anders
Nilsson, Hånger klockaregård, hustrun Martha Larsdotter i Wallersta
Herrgård, pigan Johanna Abrahamsdotter i Herrestad klockaregård.
  Nils 1821-04-22 Kärda. Andreasson.
6   Brita 1824-03-13 Kärda Andreasdotter
 
BOSTÄLLEN, MM.

Boställe/adress och tid

Wallerstad storegård 1805-1821 REF GID 1168.7.106800 (1809-1815)
Karta från 1871
Flygfoto 2007 över Wallerstads Säteri. År 1809 fanns både Wallerstad Herrgård och Wallerstad Storegård.
År 1770 instiftades Vallerstad som fideikommiss. År 1858 överfördes fideikommissrättigheterna till Schedingsnäs i Forsheda av Georg Stiernclou-Lillienberg, vilken hade bosatt sig där efter det att huvudbyggnaden på Vallerstad brunnit ned 1840. År 1866 såldes Vallerstad och till godset hörde då Tranegården, Buskegården, Storegården, Vallerstad Stom, Södregården, Backegården och Kasarp samt gårdar i andra byar. Så sent som 1915 genomfördes laga skifte på Vallerstad. Sedan 1943 förvaltas gården av en stiftelse. REF GID 1168.8.11100 (1816-1820) Södra Nygård 1821-1824. REF GID 1168.9.14800


Kartan från 1871.
Backstuga Södra Fållan 1829-1864 REF GID 1168.10.37600
Torp Södra Fållan 1829-1864. REF GID 1168.10.55600

Skogsdahl 1864-1877 
Här bor Andreas efter hustruns död "inhyses" hos dottern Britta som nu är gift. 

 

 

ÖVRIG INFORMATION, FOTON, REFERENSER MM

REFERENSER i GENLINE:

  1168.7.106800 HSF 1809-1815 Wallerstad Storegård
1168.5.88500 HSF 1788-1807 Wallerstad Storegård 1168.8.11100 HSF 1816-1820 Wallerstad Storegård
1168.6.94100 HSF 1805-1810 Wallerstad Storegård 1168.9.14800 HSF 1822-1829 Torpet Södra Nygård
1168.10.37600  HSF 1829-1838 Backstugan Södra Fållan 1168.10.55600 HSF 1829-1838 Torp Södra Fållan
1168.13.31300 HSF 1875-1855 Södra Fållan  
 

Kungar som regerade i Sverige under denna tid: