SLÄKTFORSKNING FAMILJEBLAD

Till antavla
MANNEN
Efternamn Nilsson 
Förnamn Jöns
Födelsedatum och ort

1780-12-05 i Lilla Björkekulla Voxtorp. Födelseböcker för tiden saknas.
 

Yrke Frälsebonde
Frälsebonde, bonde som brukade ett frälsehemman. Det vill säga en bonde som arrenderade en gård ägd av någon inom adeln. Till skillnad från skatte- och kronobönder saknade frälsebönder rösträtt till riksdagen. Källa: Wikipedia)
Dödsdatum och ort 1845-03-17 i Ystebo, Dannäs av feber 64 år 3 månader och 12 dagar gammal
REF GID 216.13.64600. Se bouppteckningen som visar att boets behållning var 930 kr motsvarande 62000 kr i 2010 års nivå. Det framgår också att Jöns sålde fastigheten Ystebo för 1111 kr ( 74000 kr i 2011 års nivå) strax innan han dog till sonen Peter Magnus 24 år gammal.
Mannens fader Jönsson Nils
Mannens moder Olofsdotter Elin
Andra hustrur till mannen  
HUSTRUN
Efternamn Mattesdotter
Förnamn Stina
Födelsedatum och ort 1791-11-10 i Gummarp Torskinge

REF GID 241.10.71700

Yrke ev annan information 1847 var Stina "blind och sängliggande" och dog tre år senare.
REF GID 216.7.76700
.
Dödsdatum och ort 1851-06-30 i Ystebo, Dannäs vid en ålder av 60 år 2 månader och 12 dagar. I husförhörslängderna står att hon är född 1791-04-24, vilket motsägs av födelseboken som anger att hon föddes den 10 nov och döptes den 13 april.
REF GID 216.13.64800
Hustruns fader Eriksson Mattis
Hustruns moder Pehrsdotter Anna
Andra män till hustrun  
 
Vigseldatum och ort 1813-12-26 REF GID  241.10.79400

 

BARN
  Kön Förnamn Födelsedatum Födelseort
Inga Cajsa 1815-07-16. Gifter sig och flyttar till Kuddebo 1835 men dör i lungsot vid 22 års ålder 1837-11-11. L. Skreberg, Dannäs REF GID 216.13.57700
   Elin Maria 1816-12-26. Elin Maria flyttar hemifrån 1838. Hon gifter sig med Anders Peter Bengtsson på Husaby mellangård på Bolmsö. Hon överlever honom och dör 1908 92 år gammal. Då har hon bott på undantag i många år.   L. Skreberg REF GID 216.13.58000
   Peter Magnus 1820-01-16. Peter köpte Ystebo av sin far på hans dödsbädd för 1111 kr (74000 nuvärde)  L. Skreberg REF GID 216.13.58300
   Eva Johanna  1828-12-05. När Jöns har dött och Peter Magnus tagit över gården får systern Eva Johanna bli piga på gården. Hon blir dock inte kvar länge utan flyttar bort från Ystebo redan samma år. Då är hon 17 år. I husförhörslängden återfinns hon nu under rubriken: personer utan försvar och hemvist, och flyttas snart till fattigstugan. Man kan ana en motsättning med sin äldre broder. 1848 flyttar hon emellertid till sin syster Elin Maria på Bolmsö och blir piga där. Hon stannar där tills hon träffar Johannes Jönsson från Öllsjö i Berga i Kronobergs län1854. Hon gifter sig med honom och flyttar dit samma år. Ystebo, Dannäs REF GID 216.13.59600
REF GID 216.5.50200REF GID 216.7.76700

BOSTÄDER, ADRESSER
Adress Inflyttningsdatum Utflyttningsdatum
N Ingemarstorp. Jöns tar över gården 1805, han är då 25 år. Fadern Nils är 57 år. I mantalslängder för åren 1806-1809 anges han som sjuk.
Karta från mätning 1721 av Ingemarstorp. (Det är ju förstås innan Nils hade gården).
1799 1809
L Skreberg Dannäs. Jöns brukar gården. Fadern Nils anges som sjuk 1810-1811, bräcklig 1814-1817, sängliggande 1818-1820.
Karta från Laga skifte 1834 av inägor till Stora och Lilla Skreberg, men då är Jöns inte kvar utan har flyttat till Ystebo.
1809 1821
Ystebo rå och rör 1821-  
ÖVRIG INFORMATION, FOTON, REFERENSER MM
Referenser i Genline
GID 216.4.20600 HSF 1805-1820 (1805-1813) L Skreberg
GID 216.4.30400 HSF 1805-1820 (1814-1820) L Skreberg
GID 216.5.41500 HSF 1821-1834 Ystebo
GID 216.5.50200 HSF 1821-1834 Ystebo
GID 216.7.76700 HSF 1842-1847 Ystebo
 
 

Kungar som regerade i Sverige under denna tid: