SLÄKTFORSKNING FAMILJEBLAD

 Till antavla
MANNEN  
Namn Jonas Johansson Sköldberg (Schöllberg)
Födelsedatum och ort 1752-03-29 i Kvenneberga/Hjortsberga, Kronobergs län. Se utredning om Jonas
Yrke, ev annan information Traktör på Nederled Björsgård i Rydaholm
 

Konstnär Calle Johanssons teckning av hur gästgiveriet i Nederled såg ut de sista åren av 1800-talet efter minnesbilder av Gustaf Adolf Svensson. Källa Nederled II, Rydaholms Hembygdsförening. Se mera av artikeln ur boken.


Nederled Björsgård som den såg ut år 2007. Den öppna spisen som finns i huset är märkt med årtalet 1852, då troligen en renovering har skett.

 

Dödsdatum och ort 1832-09-15, 80 år gammal.
REF GID 236.16.81200

Se bouppteckning.
Mannens fader Johan Jonsson 1716 Kvenneberga
Mannens moder Sara 1720 Kvenneberga
Andra hustrur till mannen  
HUSTRUN  
Namn Maria Magdalena Jonasdotter
Födelsedatum och ort 1761
Yrke, ev annan information  
Dödsdatum och ort 1804-01-03 endast 1 dag efter dotterns födelse

REF GID 1126.27.85300

Hustruns fader  
Hustruns moder  
Andra män till hustrun  
   
Vigseldatum och ort  

 

BARN
  Kön

Namn, födelsedatum och ort

Anm

  Johannes Zacharias 1801-09-14 Rydaholm Ref GID 236.6.16400
"Flyttar till Wexiö schola 1814"
Om man söker på namnet på Internet hittar man en möbelhandlare Johan Zacharias Sköldberg i Post och inrikes tidningar 1831-10-11 sid. 3. Av nedanstående kopia framgår att Johan Zacharias Sköldberg har krav på en Baron Wilhelm Henric von Knorring. Om det är "rätt" Sköldberg ser det ut att ha gått bra för honom, men hur rättegången slutade vet vi inte. Inte heller hur stora summor det handlat om. Rubriken är: KONKURS TVISTER (på nusvenska)


Avskrift ur Post och inrikes tidningar 1831-10-11 sid. 3 

Concurs Twister 

Kungl. Maj:tät och rikets Swea hovrätt har, genom utfärdad offentlig stämning kallat och förelagt afl, Audituren Baron Berrnhard Wilhelm Henric von Knorrings Borgenärer, att, wid talans förlust, antingen förr eller sist å d. 13 April 1832, inför Kgl. Hovrätten, wid upprop kl. 11 och innan 12 på dagen, deras fordringar i wederbörlig ordning anmäla och styrka samt med Ed fästa; hwilket härmed kungöres första gången. Stockholm d.3 Oct. 1831.

Genom offentliga Stämningar kallar Rådhusrätten i Stockholm afl. Badhusarbetaren Peter Dahlbergs och afl. Kryddkramhandlarebetjänten Lars Nicolaus Stenbergs taint? ? Tobaksfabrikören Rodolph Ludvik Anders Rosendahl, afl. Victualiehandlaren Johan Magnus Svanströms Sterbhusdelägare om Urarwa –

till d. 7; Meubelhandlaren Johan Zacharias Sköldberg, Lärftskramhandlaren Carl Engqwist till d. 10; Bryggaren Johan Renström till d. 14; afl. Kryddkramhandlaren Johan Fredric Schmids Sterbhusdelägare om Urarwa till d. 21; Krydkramhandlaren Eric Gustaf Åhström, Regementstrumslagaren Rosbeds hustru. Marquetenterskan Lovisa Widlund till d, 28; att. f. d. Kammarskrivaren Per Swedmarks Sterbhusdelägare om Urarwa, handlanden Mauritz Bähr samt hans hustru Cilla Siftko om Boskillnad till d. 31 Mars nästa år, tillika med deras Borgenärer; vilket första gången kungöres.

Anm. Afl. (avlidna), urarwa (arvlös)

  Maria Magdalena 1804-01-01 Rydaholm
 

 

BOSTÄLLEN, MM.

Boställe/adress och tid

Anm

Traktör på Nederled Björsgård i Rydaholm. 1803-1806
1806 Flyttar efter hustruns död med barnen till Forsa i Hjortsberga
Forssa backstuga, Knutsborg (Knutstorp?) 1807-1832  
ÖVRIG INFORMATION, FOTON, REFERENSER MM
REF GID 236.7.34700

Kartan från 1950

 
1126.3.58900 HSF 1787-1802 Ingen Sköldberg funnen här.
1126.4.98300 HSF 1802-1812
Mantalslängd 1801 och 1802. Ingen Jonas Schöllberg har kunnat identifierats. Familjen finns ej här.
Mantalslängd:1803. Jonas har 1/8 mantal.
Mantalslängd:1804. Jonas har 1/4 mantal. Hustrun Maria Magdalena markerad genom ett streck i andra kolumnen.

Mantalslängd:1805. Hustrun har Maria Magdalena dött.
Mantalslängd:1806

Mantalslängd:1807. Jonas finns inte längre  kvar på Nederleds Björsgård (Södregård). Han har flyttat till Forssa, Knutsborg.
236.7.34700 HSF 1820-1828 Forssa Knutsborg.
236.8.59700 HSF 1828-1835 Jonas bor ensam kvar i Knutsborg.

Kungar som regerade i Sverige under denna tid: