SLÄKTFORSKNING FAMILJEBLAD

 Till antavla
MANNEN
Efternamn och förnamn  Sven Pehrsson, "Sven i Löwö"
Födelsedatum och ort  1706-04-27. På de flesta husförhörslängderna står födelseåret 1697. Det är uppenbarligen fel och har rättats på husförhörslängden för 1772-1788. (Se längst ner på sidan GID 1168.3.52200.)
REF GID 1168.16.93600

Det står Pers s. Sven i Löfvö? mater= Mamma Ingrid.


 
Yrke, ev annan information  
Dödsdatum och ort 1782-09-05 76 år och 4 månader gammal av ålderdomskrämpor. Begravdes den 15:e. REF GID: 1168.18.4000
Mannens fader Per
Mannens moder Ingrid
Andra hustrur till mannen Christin är mor till Karin och Sven
HUSTRUN
Efternamn och förnamn  Elsa Andersdotter
Födelsedatum och ort  1715-10-30 i Udden
REF GID 1168.16.94200

Texten lyder: "d. 30 octob. Anderses dr Elsa i Udden Matre Karin 6 Nbr, baptisata". Fadern heter alltså Anders och modern Karin, och dopet skedde 6 Nov.
Också GID 1168.1.18600
Yrke, ev annan information  
Dödsdatum och ort 1785-09-18 69 år och 10 månader samt 8 dagar gammal. REF GID 1168.18.4200
Hustruns fader Anders
Hustruns moder Karin
Andra män till hustrun  
 
Vigseldatum och ort 1739-11-11 i Kärda.  REF GID 1168.16.92000
BARN
  Kön Förnamn Efternamn Födelsedatum Födelseort
1    Karin  1732-10-25 (GID 1168.16.96500) Löfvö, Kärda
1     Sven    1735-09-28 (GID 1168.16.97100) Löfvö, Kärda
2     Kerstin    1748-11-04 (GID 1168.17.104500) Löfvö, Kärda
3     Ingrid    1753-07-01  (GID 1168.17.105600)
 
Löfvö, Kärda
REF GID 1168.2.40100

REF GID 1168.1.34200


REF GID 1168.3.52200

BOSTÄDER, ADRESSER
Adress Inflyttningsdatum Utflyttningsdatum
 Löfwö, Kärda    
     
ÖVRIG INFORMATION, FOTON, REFERENSER MM
Referenser i GENLINE:
HSF 1754-1758 GID 1168.1.18600
HSF 1759-1763 GID 1168.1.23500
HSF 1764-1768 GID 1168.1.28700
HSF 1769-1773 GID 1168.1.34200
HSF 1774-1778 GID 1168.4.64400

Kungar som regerade i Sverige under denna tid: